logo

چگونه تاریخچه safari را در ipad پاک کنیم

در قسمت home شما وارد Settings بشوید
چگونه تاریخچه safari را در ipad پاک کنیم
سپس در منوی تنظیمان به سمت پایین حرکت کرده و بر روی گزینه safari کلیک کنید
چگونه تاریخچه safari را در ipad پاک کنیم
در پنجره بعدی به پایین پنجره آمده و بر روی گزینه clear history and website data کلیک کنید
چگونه تاریخچه safari را در ipad پاک کنیم
پس از باز شدن پنجره clear history and data بر روی clear کلیک کنید
چگونه تاریخچه safari را در ipad پاک کنیم
با چهار حرکت شما تاریخچه مرورگر خود را پاک کرده اید می توانید با فشردن کلید home به صفحه اصلی بر گردید